Croonwolter&dros | Mobilis

Croonwolter&dros | Mobilis

Over ons

Croonwolter&dros en Mobilis zijn samen met TAUW, RWB en Sweco onderdeel van de Water Zuiveringen Alliantie (WZA). Als onafhankelijk systemintegrator richt de WZA zich op de gehele levenscyclus van riool- en drinkwaterzuiveringsinstallaties: van initiatief tot en met de sloop en hergebruik.

Mobilis realiseert als multidisciplinaire en integrale civiele bouwer de zuiveringen en neemt het projectmanagement voor zijn rekening. Croonwolter&dros zorgt
voor de industriële automatisering, procesbesturing en -controle, informatisering (big data) en de E/W-installaties.

Samen bouwt het beter

Croonwolter&dros en Mobilis maken onderdeel uit van het grootste, niet-beursgenoteerde, bouw-, infra- en techniekconcern in Nederland: TBI Holdings met als enige aandeelhouder Stichting TBI. Door te investeren in toekomstgerichte duurzame doelen vloeit al het geld terug naar de maatschappij.

Croonwolter&dros hoofdkantoor
Marten Meesweg 25
3068 AV Rotterdam
Tel: +31 88 – 923 3344

Nieuws

Vacatures

Integraal ontwerpleider

Wij zoeken een Ontwerpleider met ruime ervaring in civiele constructies, die de uitdaging aangaat om leiding te geven aan onze ambitieuze projecten. Jouw taak is het leiden van het ontwerpproces, waarbij je de eindverantwoordelijkheid draagt voor het ontwikkelen van uitvoeringsontwerpen. Je vormt een kernonderdeel van het projectteam, samen met de Projectdirecteur en de Projectleider Realisatie. Jouw leiderschap strekt zich uit over een multidisciplinair team, inclusief Civiele, Werktuigbouwkundige, Elektrotechnische en Bouwkundige disciplines. In deze rol is het essentieel dat je sterke besluitvaardigheid toont, strategische ontwerpkeuzes maakt en een coördinerende rol op je neemt bij het doorvoeren van ontwerpwijzigingen en optimalisaties.

Vacatureadvertenties bekijken »

Werkvoorbereider Medior/ Senior

Senior
Als werkvoorbereider bij Mobilis speel je een centrale rol in de voorbereiding en realisatie van civiele betonbouwprojecten. Met 5-7 jaar ervaring ben je verantwoordelijk voor het opstellen van gedetailleerde werkplannen, werkinstructies en inkoopspecificaties, essentieel voor het succesvol uitvoeren van projecten. Je werkt nauw samen met ontwerpteams om tijdige, uitvoerbare ontwerpen te garanderen en bent betrokken bij de inrichting van de bouwplaats, het optimaliseren van bouwmethoden en uitvoeringstechnieken. Daarnaast begeleid je onderaannemers in het opstellen van kwaliteitsdocumenten, waarbij je de voortgang en kwaliteit van de projecten bewaakt. Jouw rol is cruciaal in het signaleren van knelpunten en het zorgen voor een soepele voortgang van alle deelprocessen binnen het project.

Vacatureadvertenties bekijken »

Veiligheidskundige

Veiligheid staat centraal bij Mobilis, niet alleen als onderdeel van onze projecten maar als essentie van ons handelen. Als veiligheidskundige draag je bij aan alle fasen, van tenders tot uitvoering, door actief veiligheidsrisico’s te identificeren en te adresseren. Je werkt samen met teams om veiligheidsprocedures te verfijnen en het veiligheidsbewustzijn te verhogen, biedt advies, en ondersteunt bij het ontwikkelen van veiligheidsbeleid en -analyses. Je speelt een sleutelrol in zowel grootschalige infrastructuurprojecten als kleinschalige industriële projecten, met een focus op betonreparatie en -injectie, en verbindt persoonlijk organisatiebrede veiligheidsprincipes met de praktijk op de projectlocaties.

Vacatureadvertenties bekijken »

Tenderstrateeg

We zoeken een Tenderstrateeg met ervaring om ons team te versterken. Jouw rol is cruciaal in het vertalen van klantvragen naar winnende EMVI-strategieën. In nauwe samenwerking met de EMVI-coördinator draag je bij aan het opstellen van EMVI-plannen die perfect aansluiten bij de wensen en behoeften van onze klanten. Je analyseert de klantvraag grondig, verzamelt relevante informatie, en ontwikkelt strategieën die resoneren met de gunningscriteria. Samen met het tenderteam zorg je ervoor dat onze EMVI-plannen overtuigend zijn en de essentie van de klantvraag weerspiegelen. Jouw inzicht en expertise zijn onmisbaar in het richting geven aan onze biedingen, met als doel het maximale succes in tenderprocessen te behalen.

Vacatureadvertenties bekijken »

Projectcoördinator

Als Projectcoördinator Civiele Betonbouw speel je een cruciale rol in onze projecten van begin tot eind. Je zorgt voor een vlekkeloze voorbereiding, coördinatie en aansturing van het werk, in alle fasen: van tender tot realisatie en onderhoud. Met een scherp oog voor detail en een sterk vermogen tot samenwerking zorg je ervoor dat de projectuitvoering naadloos verloopt, terwijl je de financiële en kwalitatieve doelstellingen bewaakt. Je staat in het centrum van de communicatie met alle betrokkenen: opdrachtgevers, stakeholders, leveranciers, en onderaannemers, waarbij je de lijnen uitzet voor een efficiënte en effectieve projectrealisatie. Jouw expertise in civiele betonbouw en jouw leiderschapskwaliteiten stellen je in staat om gezamenlijk met het team de beste bouwmethodieken en werkmethodes te bepalen, waarbij innovatie en duurzaamheid voorop staan.

Vacatureadvertenties bekijken »

Project Inkoper

Als projectinkoper bij Mobilis combineer je je inkoopexpertise met je passie voor civiele betonbouw, essentieel voor ons projectsucces. Werkzaam vanuit Rotterdam of Apeldoorn, speel je een sleutelrol in toonaangevende projecten. Je bent verantwoordelijk voor het strategisch opstellen van inkoopplanningen, communicatie over inkoopspecificaties, en het zorgvuldig selecteren van onderaannemers en leveranciers. Daarnaast analyseer je offertes, werk je nauw samen met de Contractmanager en blijf je actueel met marktkennis. Jouw rol onderstreept het belang van duurzaamheid en circulair bouwen binnen onze projecten.

Vacatureadvertenties bekijken »

Ontwerpleider/ Lead Engineer

Als Ontwerpleider/ Lead Engineer Civiele Techniek bij Mobilis ben je de drijvende kracht achter de ontwikkeling van baanbrekende infrastructuurprojecten. Jouw rol is cruciaal in het leiden van ontwerpteams, waarbij innovatie, samenwerking en vakmanschap centraal staan. Met jouw vermogen om proactief innovatieve voorstellen te doen en kansen te signaleren, speel je een sleutelrol in het succes van onze projecten. Je bent niet alleen een expert in je vakgebied, maar ook een inspirerend leider die het team motiveert, coacht en richting geeft. Jouw besluitvaardigheid en uitstekende planningsvaardigheden zorgen ervoor dat projecten van concept tot realisatie naadloos verlopen.

Vacatureadvertenties bekijken »

Document controller

Als Document controller bij Mobilis ben je verantwoordelijk voor het inrichten, coördineren en uitvoeren van document beheer op onze spraakmakende projecten, gebruikmakend van het DMS-systeem DigiOffice. Je bent het eerste aanspreekpunt op het project voor alle DigiOffice gebruikers. Gedurende de verschillende fasen van het project borg je dat er sprake is van een beheerst documenten proces waarmee op ieder moment sprake is van een actueel en benaderbaar documentenbestand voor verschillende stakeholders. Hierbij werk je nauw samen met onder andere de projectmanager, contractmanager, ontwerpleider en manager projectbeheersing.
In deze rol ben je vaak te vinden op een van onze projectlocaties en ken je de belangen van het project. Ook ben je bekend met het gewenste documenten proces volgens de standaarden van Mobilis. Als iets slimmer of beter kan signaleer je dit en geef je gevraagd en ongevraagd advies.

Vacatureadvertenties bekijken »

Constructeur Medior / Senior

Als constructeur bij Mobilis speel je een cruciale rol in het ontwerp van kenmerkende civiele projecten zoals bruggen, tunnels, en waterwerken. Je expertise in betonconstructies maakt je een sleutelfiguur in ons ontwerpteam. Samen met collega’s werk je aan het realiseren van technisch complexe en duurzaam ontworpen infrastructuur. Jouw verantwoordelijkheden omvatten het opstellen van ontwerpen in SCIA Engineer of RFEM, coördineren van de bouwplaatsinrichting, en het begeleiden van onderaannemers in kwaliteitsdocumentatie. Met jouw ervaring bied je niet alleen ontwerpoplossingen maar draag je ook bij aan het continu verbeteren van onze bouwmethoden en technieken, waarmee je een directe impact hebt op de veiligheid en duurzaamheid van onze projecten.

Vacatureadvertenties bekijken »

BIM Modelleur Medior / Senior

Als BIM Modelleur Medior/Senior bij Mobilis speel je een sleutelrol in de creatie van onze meest uitdagende infrastructuurprojecten. Jouw vaardigheid in het ontwikkelen van nauwkeurige 3D-modellen en BIM-processen is cruciaal voor het ontwerp van wegen, bruggen, tunnels en waterzuiveringsinstallaties, waarbij een sterke focus ligt op duurzaamheid en innovatie. Je werkt intensief samen met projectteams, past civiele ontwerpkennis toe en navigeert door complexe regelgeving. Jouw inzicht in de technische en structurele aspecten van constructies, gecombineerd met jouw vermogen om actief bij te dragen aan het modelleringsproces, ondersteunt onze ambitie om toonaangevende, duurzame infrastructuur te realiseren. Jouw bijdrage zorgt ervoor dat elk project niet alleen technisch haalbaar is maar ook bijdraagt aan onze duurzame en innovatieve doelstellingen, waardoor je een essentiële bijdrage levert aan de bouw van de toekomst.

Vacatureadvertenties bekijken »

Contactinformatie

Stuur ons een bericht

Scroll naar top