Simuleren, voorspellen en monitoren, samen maken we de drinkwaterwereld slim!

19 maart 2020, 13.00 – 14.00 theater

De ENVAQUA TechTalks (TT) vormen het platform waar bedrijven en organisaties hun technologische en maatschappelijke uitdagingen kunnen presenteren. De aanwezige water- en milieu technologiebedrijven wenden tijdens de bijeenkomst hun kennis en ervaring aan om tot technologische oplossingen te komen of om deze met de probleemeigenaar te ontwikkelen. De bijeenkomsten zijn thematisch en vinden circa 8x per jaar plaats. Verzoeken om de organisatie van een TechTalk kunnen gestuurd worden aan ignaz.worm@fme.nl

Op deze ENVAQUA TechTalk  staat ‘Simulatie en Modellering voor het managen van drinkwater assets’ centraal.

De sprekers geven elk vanuit hun eigen perspectief hun visie op data gedreven asset management. Wat levert het op in technische zin? Hoe snel worden de investeringen terugverdiend? Welke interne of externe barrières ervaren de sprekers als ze deze moderne technologie in hun bedrijfsvoering of die van hun klanten willen toepassen? En hoe kunnen we die barrières wegnemen?

PROGRAMMA

13.00 – 14.00 u:               Sprekersprogramma en interactieve sessie

Vooruit kijken van bron tot tap en zo SLIMM mogelijk

Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland en maakt grote stappen om optimaal in control te zijn van het proces van bron naar tap. Louis Brussee, Specialist Energiereductie en Duurzaamheid zet de strategie van Vitens uiteen van asset kennis, monitoring, bewust zijn hoe installaties daadwerkelijk functioneren en naar voorspellen van waterconsumptie. Vitens wil vooruit kunnen zien op alles aspecten van de bedrijfsvoering.

Voorspellen en holistische aansturing van drinkwater: productie tot consument

Royal HaskoningDHV biedt met Aquasuite® software waardevolle inzicht en ondersteuning in de operatie van de waterketen. Aquasuite OPIR voorspelt de drinkwater consumptie voor Vitens en stuurt de waterverdeling in het enorme netwerk van productielocaties, reservoirs en pompstations integraal aan. Martijn Deenen, Product Manager OPIR, verteld meer over de toepassing, wat het oplevert en hij geeft een doorkijk naar de nieuwste ontwikkelingen.  

Proces simulatie, van technisch pomp probleem naar bewustzijn en energie besparing

Powerspex Instrumentation is een proces automatiseerder die geavanceerde proces simulatoren ontwikkeld. Powerspex heeft in samenwerking met Vitens een proces simulator ontwikkeld, de Energy & Performance Scan. Christian Beuzel, Business developer verteld hoe dit traject tot stand is gekomen en wat deze scan nu voor Vitens oplevert t.a.v. energie besparing, onderhoud en asset management alsmede welk baat OPIR hier bij heeft.

Data ontsluiting van waterkwaliteit van bron tot afname

De Smart Probing Solution van Pipelife is ontwikkeld om op elk punt in de distributie-leiding, ook bij de bestaande distributie leidingen, een veilige toegang tot het drinkwater te creëren. Bürkert heeft hierbij als unieke partner voor ontwikkeling en als producent van analytische MEMS sensoren de integratie van de kwaliteitsmeting mogelijk gemaakt. In deze presentatie geven Han Nguyen ( Project manager smart water solutions bij Pipelife) en Nicole Janssen ( Segment manager water bij Burkert) inzicht welke mogelijkheden dit oplevert op het gebied van monitoring en kalibratie van rekenmodellen van Vitens.

14.00 – 14.30 u:                Netwerkborrel op stand PowerspeX

Moderator: Ignaz Worm (ENVAQUA)

Doelgroep: water- en milieutechnologie bedrijven, industrieën, vertegenwoordigers/beheerders van steden of regio’s, kennisinstituten

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll naar top