Water in the CSRD: Value creation or data crunching?
Bilfinger Tebodin

Water in de CSRD: Waardecreatie of datacrunching?

Water in de Corporate Sustainability Reporting Directive (hierna: CSRD) betekent veel data-analyses. Maar waar begint u? Zonder vakkennis van water en de CSRD kunnen de effecten op het milieu, de mens en de industrie onderschat worden.

Delen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Water in de Corporate Sustainability Reporting Directive (hierna: CSRD) betekent veel data-analyses. Maar waar begint u? Zonder vakkennis van water en de CSRD kunnen de effecten op het milieu, de mens en de industrie onderschat worden. Denk hierbij niet alleen aan vraagstukken over waterkwantiteit en -kwaliteit maar ook optimalisatievraagstukken en leveringszekerheid van (drink)water voor bedrijven en de samenleving. Om de CSRD praktisch te kunnen toepassen, doet Bilfinger Tebodin nulmetingen en ontwikkelen we samen met u een pragmatisch plan om de rapporteringsplicht een succes te maken. Het succes komt voort uit de integrale aanpak met alle stakeholders uit de waardeketen, waardoor een uitvoerbaar plan ter tafel komt met positief resultaat op uw bedrijf, de omgeving en de mensen.

Wat speelt er?
Bilfinger Tebodin streeft ernaar de beschikbaarheid van water binnen de industrie als “Verzekeringspolis” te beschouwen. Water is niet altijd een maatgevend proces in bedrijfsvoering, ondanks dat het een 1e levensbehoefte is. Als reactie op de CSRD kan men geneigd zijn data te gaan verzamelen en hier vervolgens een accountingvraagstuk van te maken, maar dit staat haaks op de geest van de CSRD. Praktische en realistische doelen behalen begint bij het inzetten van inhoudelijke experts om te kijken wat er mogelijk is. Waterkwaliteit gaat gepaard met waterbeschikbaarheid, biodiversiteit en andere thema’s binnen de CSRD waardoor het een overstijgend aspect is dat een integrale aanpak verdient!

Strategie voor waarde creatie
Samen met bedrijven die de CSRD niet alleen als invulopdracht zien, doen wij nulmetingen en ontwikkelen we een pragmatisch plan om te borgen dat uw bedrijfsstrategie een positief effect heeft op de omgeving. De waarde creatie ligt immers in de integrale aanpak van procesvoering, menselijk handelen en de invloed op de ruimtelijke omgeving. Experts kunnen dit behapbaar en uitvoerbaar maken en daarbij de risico’s en haalbaarheid goed inschatten.

Contactinformatie

Stuur ons een bericht

Scroll naar top