Periferie en metingen op ondergrondse drinkwaterleidingen

Royal HaskoningDHV, Datawatt en VEGA

Het belang van metingen om een goed inzicht in de staat van uw drinkwaterleidingen te krijgen, is steeds belangrijker. Niet alleen om te bepalen of er voldoende druk op de leidingen staat, maar ook om eventuele lekken snel op te sporen. Daarnaast zijn metingen essentieel om tijdig te voorkomen dat leidingen scheuren en kunt u er ook nog eens energie mee besparen

Sprekers

Sijbrand Balkema van Royal Haskoning DHV

“In veel landen raakt 30% tot 60% van het drinkwater ‘kwijt’. Een groot deel daarvan stroomt ongemerkt weg via lekken die soms jarenlang niet opgemerkt worden. In Nederland ligt dat percentage aanzienlijk lager, maar bestaat toch de wens om lekkages zo snel mogelijk te kunnen opsporen en te verhelpen – liefst nog voordat de klant er iets van merkt. Binnen het programma BURST Find zoeken zes Nederlandse waterbedrijven naar een slimme oplossing die dat mogelijk moet maken door samenwerking van (druk)metingen en modellen.”

 

Johan van der Veen van Datawatt B.V.

“Het meten in distributienetwerken, voor bijvoorbeeld drinkwater, wordt steeds belangrijker. Hierbij kan gedacht worden aan het meten van druk, temperatuur, flow, kwaliteit, EGV, trilling, etc. Waar eerder men vooral aandacht had voor productie en afrekening is nu ook het monitoren van het distributienet in toenemende mate van belang, waarbij de ook de security van de datacommunicatie steeds belangrijker wordt. Gelukkig gaat deze trend hand-in-hand samen met de technologische ontwikkelingen. Diverse IoT-netwerken zijn met name geschikt voor betaalbare oplossingen. Een eenvoudig te plaatsen meting, inclusief secure communicatie, is één deel van de oplossing, het andere deel is om op een eenvoudige en robuuste wijze de data te ontvangen en te verwerken tot bruikbare informatie. Het is de combinatie van beide die ervoor zorgt dat er een oplossing ontstaat waar mee daadwerkelijk de groeiende behoefte aan data op een eenvoudige wijze kan worden ingevuld. Graag deel ik met u onze visie met betrekking tot het uitbreiden van sensornetwerken en de verwerking van deze data.”

 

Roland Röhrs van VEGA

“Het meten van druk en temperatuur in ondergrondse drinkwater leidingen, is bepaald geen sinecure. De moeilijk bereikbare plaatsen, maakt de noodzaak groot om meetinstrumenten in te zetten met een hoge betrouwbaarheid. Voor het instrument betekent dit een robuuste uitvoering, waarbij bestendigheid tegen vochtindringing en beschadigingen moet worden gegarandeerd. Om gedurende lange tijd de juiste meetwaardes te geven, is bovendien een hoge lange termijn stabiliteit noodzakelijk. Een maximale afwijking van 0,5% na 10 jaar is hierbij mogelijk. VEGA heeft inmiddels jaren lange ervaringen met periferie metingen. Graag neem ik u mee in het ontwerp van de instrumenten maar tevens op de ervaringen die zijn opgedaan. De nieuwste instrumenten zullen de revue passeren. Waaronder de VEGABAR 86, welke een laag stroomverbruik heeft en zeer geschikt is voor batterij gevoede meetplaatsen.”

Scroll naar top