Beschrijving

Waterkwaliteit is een belangrijk onderwerp in de industrie en raakt het maatschappelijke belang van water. De industrie draagt een grote verantwoordelijkheid om afvalwater op een verantwoorde manier te lozen. Bilfinger Tebodin ondersteunt de industrie bij deze uitdaging, die vaak ook samengaat met kansen voor innovatie en toekomstbestendigheid.

Onze services:
– Analyse Best Beschikbare Techniek en bronaanpak.
– Onderzoek Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).
– ABM-toetsingen.
– Imissietoetsen.
– Analyse waterbalans Koelwater(lozing) advies.
– Waterhergebruik- of besparingsonderzoek.

Contactinformatie

Stuur ons een bericht

Scroll naar top