Afvalwaterzuivering van de toekomst: het sluiten van de watercyclus?

Informatie

Sprekers

Afvalwaterzuivering van de toekomst: het sluiten van de watercyclus?

Water komt steeds vaker in het nieuws. Klimaatverandering leidt tot afwisselend teveel of te weinig water, het halen van de doelen van de kaderrichtlijn water wordt een uitdaging, en steeds geavanceerdere technieken lijken nodig om veilig drinkwater te kunnen produceren. Dergelijke problemen zijn alleen op een duurzame manier aan te pakken als we de watercyclus als geheel beschouwen, en bij voorkeur de watercyclus ook sluiten. Door het afvalwater verder te zuiveren kan het geschikt worden gemaakt voor verschillende toepassingen. Maar welke aandachtspunten verdienen hierbij voorrang, welke problemen moeten dan opgelost worden, en welke mogelijkheden hebben we hiervoor? 

Scroll naar top