Minisymposium Deel 1: Alarmmanagement en AI: onmisbaar bij Centrale Bediening

Informatie

Sprekers

Minisymposium Deel 1: Alarmmanagement en AI: onmisbaar bij Centrale Bediening

Steeds meer waterschappen omarmen de modulaire Verdygo bouwwijze zoals die bij waterschapsbedrijf Limburg (WBL) is ontwikkeld. Inmiddels zijn een flink aantal modules ontwikkeld en toegepast op meerdere rioolwaterzuiveringen. Er zijn concrete plannen om deze bouwwijze bij steeds meer waterschappen en op steeds meer installaties toe te passen. Door intensief samen te werken met andere waterschappen die de Verdygo bouwwijze omarmen, beogen we de voordelen die de Verdygo bouwwijze biedt optimaal te benutten. Dat is nodig om de grote opgaven waar de waterschappen voor aan de spreekwoordelijke lat staan te kunnen realiseren.

Scroll naar top