Arbeidsmarktagenda -Menselijk kapitaal is cruciaal

Informatie

Sprekers

Arbeidsmarktagenda -Menselijk kapitaal is cruciaal

Onder de naam Operatie Sterk Water pakken Koninklijk Nederlands Waternetwerk, Stichting RIONED en Wateropleidingen pakken de personele uitdagingen in en samen met de sector aan.


Werken aan een goede leefomgeving rondom en met water is het beroep voor de toekomst. Leren, werken en innoveren – met hoofd, handen en hart – in het (stedelijk) water is cruciaal voor de toekomst van Nederland. Het verdient daarom toename aan aandacht en status.
Het werk van de (stedelijk) waterbeheerder vereist een integrale aanpak, en koppeling met veel en diverse uitdagingen en transities. Dit geeft een extra dimensie aan het vakgebied. Tegelijkertijd ziet de sector een uitstroom van ervaren personeel en nog onvoldoende aanwas van jonge collega’s.
De eerste stap in Operatie Sterk Water dit jaar is het ontrafelen van het personeelsvraagstuk en het definiëren van concrete acties. Het doel is het werk voor water in de schijnwerpers zetten, nieuwe collega’s voor de sector winnen, en het delen van vakkennis en ervaring bevorderen. Dit initiatief sluit aan bij de ambities van de Topsector Water & Maritiem. Menselijk kapitaal is cruciaal!

Scroll naar top