Lost slim bergen en hergebruiken van regenwater het drinkwaterprobleem op?

Informatie

Sprekers

Lost slim bergen en hergebruiken van regenwater het drinkwaterprobleem op?

Voor de Gemeente Rijswijk onderzoeken we of met het bergen van hemelwater verschillende beleidsdoelen en ambities worden bereikt. Zowel voor het beperken van de piekafvoer bij hevige neerslag als voor het verminderen van drinkwatergebruik. De resultaten van het onderzoek gebruiken we voor de ontwikkeling van een hemelwateropvangsysteem in een nieuwbouwwijk. 

Scroll naar top