Industrie moet aan de bak

Informatie

Sprekers

Industrie moet aan de bak

Veel industriële bedrijven lozen hun afvalwater op de riolering, waarna een rioolwaterzuivering van een waterschap dit zuivert. Om de KRW-doelen te halen, moet het afvalwater aan strengere eisen gaan voldoen. Dit geeft extra druk op de waterschappen om naast de al verouderde en overbelaste rioolwaterzuiveringsinstallaties de zuiveringscapaciteit op niveau te krijgen. Die zuiveringsinstallaties kunnen op termijn geen extra afvalwater meer verwerken, waardoor ze bestaande vergunningen van bedrijven inperken, lozingen stoppen of een hogere prijs vragen.
Om te voorkomen dat bedrijven meer betalen aan rioolheffing óf zelf hun afvalwater (beter) gaan reinigen, is het slim om naar de hele watercyclus te kijken. Van watermeter tot afvoer. Want niet alleen het afvoeren van vies water kost geld, ook het gebruik, voorbehandelen én het verwarmen van water drukt op de winst. 

Scroll naar top