Minisymposium Deel 1: Assetmanagement en inspectie kunstwerken voor waterpeilregulering

Informatie

Sprekers

Minisymposium Deel 1: Assetmanagement en inspectie kunstwerken voor waterpeilregulering

Wat is assetmanagement en wat verstaan we onder kunstwerken? Wat is het belang van assetmanagement in de waterketen en dan specifiek voor peil- en debietregulering? Waarom moeten we inspecteren en welk inzicht willen we daarmee verkrijgen? Hoe en waar leggen we dat vast en is het vastleggen dan boerenverstand of toch wetenschap? Zo maar wat vragen en invalshoeken die van belang zijn bij de instandhouding  van deze kunstwerken. Het water worstelt met Nederland en Nederland worstelt met het water en blijft boven. 

Scroll naar top