Circulair watergebruik met helofytenfilters

Informatie

Sprekers

Circulair watergebruik met helofytenfilters

Gezuiverd huishoudelijk afvalwater kan als alternatieve waterbron dienen om het verbruik van drinkwater te reduceren. Zowel op wijkniveau als op kleinere schaal (appartementen, kantoren, hotels, campings) kunnen helofytenfilters hieraan een bijdrage leveren, zowel in een landelijke als in een stedelijke omgeving. Praktijkvoorbeelden uit Nederland en België maken deze innovatie inzichtelijk.

Scroll naar top