Minisymposium Deel 3: De positieve impact van de veiligheidscultuurladder (SCL) op assetmanagement

Informatie

Sprekers

Minisymposium Deel 3: De positieve impact van de veiligheidscultuurladder (SCL) op assetmanagement

Kan een trede van de veiligheidscultuurladder voorspellen hoe veiligheid tijdens renovatie, beheer en onderhoud is georganiseerd? En is veiligheid op dit gebied alleen een taak van de aannemer? Welke taak heeft de opdrachtgever of asset eigenaar in het creëren en faciliteren van een veilige werkplek tijdens renovatie, beheer en onderhoud? Welke rol speelt het V&G dossier in dit kader en kan het V&G dossier van toegevoegde waarde zijn voor ‘veiliger’ assetmanagement? Stelling: de nieuwe versie van de Safety Culture Ladder (2.0) maakt renovatie, beheer en onderhoud een stuk veiliger. 

Scroll naar top