Minisymposium Deel 3: De winkel moet open blijven

Informatie

Sprekers

Minisymposium Deel 3: De winkel moet open blijven

Douwe en Harry vertellen elk vanuit hun rol over de aanpak van de renovatie en uitbreiding van AWZI Zwanenburg. Hoe kom je tot een goede bouwfasering waarbij de zuivering wel in bedrijf moet blijven, maar ondertussen toch volledig moet worden gerenoveerd en daarnaast nog uitgebreid qua capaciteit. Aan de voorkant het integrale ontwerpproces, waarin alle disciplines samen in 3D ontwerpen, en ook de klant wordt betrokken in keuzes en optimalisaties. Ondertussen ook de realisatie, in een fase die wordt bemoeilijkt door naweeën van Corona en schaarste in de markt. Douwe en Harry vertellen over de gehanteerde aanpak van het team binnen de Waterzuiveringsalliantie (WZA) en ook over een aantal leerpunten die het heeft opgeleverd. 

Scroll naar top