Duurzaam water bergen. Hoe doen we dit?

Informatie

Sprekers

Duurzaam water bergen. Hoe doen we dit?

In Nederland werken we toe naar een circulaire economie in 2050. Hierin staat het hergebruik van materialen, herbestemmen van producten en besparen van grondstoffen centraal. De Nederlandse overheid heeft naast deze ambities eveneens doelstellingen geformuleerd om de gevolgen van klimaatverandering (zowel stedelijk als landelijk) de komende jaren zo veel mogelijk te beperken. Eén van de belangrijkste pijlers is om nu klimaatadaptief te handelen, zodat het stedelijk gebied in 2050 klimaatbestendig, water- en hitte robuust ingericht is en beheerd kan worden. Sander Apeldoorn van AquaBASE vertelt over hoe deze twee belangrijke ambities aan de wieg stonden van een enorme duurzaamheidsslag binnen AquaBASE en welke stappen zij als organisatie hebben genomen op dit gebied.

Scroll naar top