Duurzame waterpraktijken en wijzigende wet- en regelgeving: Een bron van Inspiratie voor morgen

Informatie

Sprekers

Duurzame waterpraktijken en wijzigende wet- en regelgeving: Een bron van Inspiratie voor morgen

Wereldwijd zijn er dringende uitdagingen op het gebied van waterbeheer (oa schaarste) en de milieu-impact van onduurzame praktijken. Duurzame waterpraktijken en wijzigingen in de wet- en regelgeving (zoals de komst van de Corporate Social Responsibility and Development rapportage), lijken op het eerste oog zeer complex. Wat nou als we beschikbare wijzigingen in de wet en tools zoals de CSRD niet alleen zien als een weerspiegeling van het heden maar gaan gebruiken als een methode om te innoveren en daarmee duurzaam waterbeheer meer gaan zien als een kans om positieve veranderingen te stimuleren in het bedrijfsbeheer van water? Daarmee dragen we bij aan de levensvatbaarheid van een bedrijf op de langer termijn, en werken we gezamenlijk aan een duurzamere wereld.

Scroll naar top