Minisymposium Deel 3: Een circulaire waterketen voor een nieuw te realiseren dorp (Vijfde Dorp) in de Zuidplaspolder

Informatie

Sprekers

Minisymposium Deel 3: Een circulaire waterketen voor een nieuw te realiseren dorp (Vijfde Dorp) in de Zuidplaspolder

In de Zuidplaspolder wordt hard gewerkt aan het realiseren van een toekomstbestendig klimaatdorp van 8.000 woningen en voorzieningen met hoge ambities.  De intentie is om een duurzaam en toekomstbestendige waterketen te realiseren waar zuinig wordt omgegaan met drinkwater, afvalwaterstromen lokaal worden gezuiverd en grondstoffen uit afvalwater worden teruggewonnen. Een variantenstudie is recent uitgevoerd en daarnaast zijn nog verschillende stappen beoogd de komende tijd. Wij nemen u graag mee in de aanleiding, (tussentijdse) resultaten en voorziene vervolgstappen!

Scroll naar top