Groen parkeren onderbouwd, groen parkeren als krachtige klimaatmaatregel

Informatie

Sprekers

Groen parkeren onderbouwd, groen parkeren als krachtige klimaatmaatregel

Voor alle gemeenten is klimaatadaptatie aan de orde van de dag. Groen parkeren is een zeer krachtige klimaatmaatregel. De keuze voor groen parkeren is echter zoveel makkelijker als je die keuze met kennis kunt onderbouwen! In deze lezing bespreken we de uitkomsten van de recente infiltratietesten van Park Positive® en laten we zien hoe je zelf de impact kunt berekenen. Waar moet je nu echt op letten bij de toepassing van een groene parkeerplaats als infiltratie- en waterbergingsvoorziening? Wil je zelf aan de slag gaan met de vergroening van een verhard oppervlak? Hoe dit precies werkt, dat presenteert Fien tijdens de lezing.  

Scroll naar top