Het project slibdroger bij de HVC in Alkmaar

Informatie

Sprekers

Het project slibdroger bij de HVC in Alkmaar

HVC bouwt een drooginstallatie voor het zuiveringsslib van haar aandeelhoudende waterschappen. Ontwaterd communaal slib wordt op banden door middel van warme lucht gedroogd tot 90% droge stof.
De capaciteit is gedimensioneerd op circa 22 ton per uur aan waterverdamping. De benodigde energie om te drogen is restwarmte van de AfvalEnergieCentrale op hetzelfde terrein.
Na droging ontstaat er een slibkorrel (circa 54 kton/jaar) die vervolgens wordt ingezet als energiebron voor onder andere warmtenetten.

Scroll naar top