Huishoudelijk regenwaterhergebruik (Symposium Deel 2)

Informatie

Sprekers

Huishoudelijk regenwaterhergebruik (Symposium Deel 2)

In het licht van grotere grondwatertekorten zijn drinkwaterbedrijven bang in de toekomst niet voldoende water meer te kunnen leveren. Deltares heeft onderzocht in hoeverre regenwaterhergebruik op lokaal niveau kan bijdragen aan de waterbeschikbaarheid in droge perioden voor het gehele Vitens leveringsgebied. Daartoe is een model ontwikkeld om voor een grote variatie aan woning- en gebruikstypen te kunnen bepalen wat de maximale besparing is ten opzichte van het jaarlijkse verbruik. Het onderzoek toont aan dat met name bij grondgebonden woningen een aanzienlijke besparing van de drinkwaterlevering kan worden behaald.

Scroll naar top