Legionella uitdagingen in de energietransitie

Informatie

Sprekers

Legionella uitdagingen in de energietransitie

In de energietransitie komt steeds meer aandacht voor (zeer) lagetemperatuur warmtesystemen ((Z)LT) ten behoeve van de ruimteverwarming van gebouwen en woningen. Deze systemen zijn duurzamer door lagere warmteverliezen en door hogere rendementen bij de opwek van warmte middels warmtepompen. Uit recent onderzoek blijkt dat al veel bestaande woningen klaar zijn voor een Z(LT)-warmtenet. Met de introductie van (Z)LT-warmtesystemen wordt de bereiding van warm tapwater een uitdaging vanwege de noodzaak voor een relatief hoge temperatuur (55 – 65°C) vanwege de algemene eisen uit de NEN 1006 en voor legionellapreventie (Drinkwaterwet). Deze presentatie geeft een overzicht van lopend en beoogd onderzoek gericht op deze kwestie met als doel het zeker stellen van een veilige warm tapwaterproductie naar de toekomst. 

Scroll naar top