Minisymposium Deel 1: Mijn Stad Klimaatbestendig – van initiatief tot realisatie

Informatie

Sprekers

Minisymposium Deel 1: Mijn Stad Klimaatbestendig – van initiatief tot realisatie

De effecten van klimaatverandering zijn steeds beter zichtbaar. Droge, warme zomers en natte, zachte, winters beginnen de standaard te worden. Om ons aan te passen aan het veranderende klimaat en in te spelen op de uitdagingen in onze openbare ruimte, bundelen Van Gelder, TAUW, Wavin, Mijn Waterfabriek en de Donker Groep kennis binnen het samenwerkingsverband Mijn Stad Klimaatbestendig (MSK). Binnen deze samenwerking kunnen projecten van initiatieffase tot en met de beheer en onderhoudsfase worden uitgevoerd. In deze voordracht zullen TAUW en Wavin ingaan op de nut en noodzaak van een integrale (project) aanpak, het borgen van ambities in projecten en de kracht van samenwerking. Daarnaast geven we vanuit het thema circulair waterontwerp praktische handvatten voor integrale wateroplossingen in het stedelijke gebied.

Scroll naar top