Nieuwe EU-richtlijn voor stedelijk afvalwater en zijn gevolgen

Informatie

Sprekers

Nieuwe EU-richtlijn voor stedelijk afvalwater en zijn gevolgen

De nieuwe EU-richtlijn voor stedelijk afvalwater verplicht RWZI om hernieuwbare energie te produceren, de uitstoot van nutriënten (stikstof en fosfor) te beheren en organische microverontreinigingen (OMVs) te verwijderen. Waterschappen moeten stormwateroverstorten monitoren en microplastics meten. De inzameling en zuivering van stedelijk afvalwater zullen openbare indicatoren worden. Farmaceutische en cosmetische industrieën zullen moeten betalen voor het verwijderen van OMVs. Onze presentatie legt in detail uit wat er momenteel wordt onderhandeld in de nieuwe EU-richtlijn stedelijk afvalwater (voorstel 26-10-2022) en wat de voorgestelde tijdschema’s zijn. Daarnaast wordt het verband tussen de nieuwe richtlijn stedelijk afvalwater en de kaderrichtlijn water (KRW) uitgelegd.

Scroll naar top