Waterhergebruik voor de papierindustrie: lessen en uitdagingen

Informatie

Sprekers

Waterhergebruik voor de papierindustrie: lessen en uitdagingen

Industriewater Eerbeek (IWE) behandelt het afvalwater van 3 papier- en kartonfabrieken in Eerbeek en omgeving. Momenteel wordt water opgepompt uit de bodem van de Veluwe wat bijdraagt aan de verdroging van de regio. IWE wil de onttrekking van grondwater volledig beëindigen, waardoor volledige hergebruik nodig is. De beoogde zero liquid discharge – oplossing voor water hergebruik,  is volledig door Nijhuis Saur Industries getest op de locatie van IWE in samenwerking met NX Filtration en Pure Water Group. In deze presentatie zullen we de resultaten van de pilot doornemen en de belangrijkste uitdagingen en succesfactoren toelichten. Naast bovengenoemde delen we de onderzochte strategieën delen met betrekking tot “brine” management.

Scroll naar top