Het mooiste en grootste Nederlandse nieuwe sanitatieproject staat in Zweden

Informatie

Sprekers

Het mooiste en grootste Nederlandse nieuwe sanitatieproject staat in Zweden

Ontdek het onverschrokken verhaal van Helsingborg’s wijk Oceanhamnen en de eigen hergebruiksinstallatie Recolab. In dit prachtige project worden grondstoffen, energie en water herwonnen in een inspirerend gebouw. Met moed, overtuiging en technische expertise brengen de Zweden een voorbeeld van optimaal gebruik van stedelijk afval(water) naar voren, waar Nederland van kan leren. Focus op het behandelen van grijswater voor hergebruik met nanofiltratie van NX Filtration. Een niet te missen sessie voor waterschappen, gemeenten, drinkwaterbedrijven, ingenieursbureaus en watertechnologiebedrijven.

Scroll naar top