Minisymposium Deel 1: (Opr)echte samenwerking in bouwprojecten

Informatie

Sprekers

Minisymposium Deel 1: (Opr)echte samenwerking in bouwprojecten

Voorbeeld van de ontwikkeling van samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemers, waarbij competitie plaats maakt voor competentie. Door in raamovereenkomsten te werken met meerdere partijen wordt de projectenverdeling en inrichting bepaald op basis van competenties en beschikbaarheid. Openheid, optimalisatie in samenwerking en rolverdeling, standaardisatie in processen en producten en een transparante risicobenadering leiden tot betere prestaties, kortere doorlooptijden en minder verspilling van de beperkte resources. Mooie voorbeelden zijn de realisatie van 3 rioolwaterzuiveringen in ruim 3 jaar tijd.

Scroll naar top