PFAS zit overal! Achtergrondwaarden, risico’s en regelgeving (Symposium Deel 1)

Informatie

Sprekers

PFAS zit overal! Achtergrondwaarden, risico’s en regelgeving (Symposium Deel 1)

Een overzicht en reflectie: PFAS treffen we overal aan, ook in regen en in bloed, en de risicogrenzen zijn ongewoon laag. De voorgestelde normen van de KRW liggen lager dan de concentraties die we aantreffen in de grote rivieren of in ons grondwater. Maar wat is nu een picogram, en wat zijn nou werkelijk de risico’s? En hoe zit het met de andere wetgeving? De EU normen voor voedsel en drinkwater lijken beduidend minder streng dan de milieunormen, terwijl de voornaamste blootstelling van de mens via inname verloopt. Tenslotte moeten we ook nadenken over het middel en de kwaal.

Scroll naar top