PHA2USE: van afvalwater naar de natuurlijke plasticvervanger Caleyda

Informatie

Sprekers

PHA2USE: van afvalwater naar de natuurlijke plasticvervanger Caleyda

Waterschap Brabantse Delta is één van de initiatiefnemers van het project PHA2USE, het project om een natuurlijke plasticvervanger te produceren uit afvalwater. Het hieruit ontstane product draagt de naam Caleyda. Deze samenwerking tussen vijf waterschappen, energie- en afvalbedrijf HVC, technologiebedrijf Paques Biomaterials en STOWA toont de innovatieve kracht van de waterschappen. Na een eerste succesvolle proefinstallatie op rioolwaterzuiveringsinstallatie Bath staat er inmiddels een demonstratiefabriek bij HVC in Dordrecht. De eerste kilo’s Caleyda zijn inmiddels geleverd aan de firma Maan Biobased Products  om het product te testen en de volgende bedrijven volgen spoedig. De waterschappen leveren hiermee een bijdrage aan de beoogde circulaire economie in 2050.

Scroll naar top