Minisymposium Deel 4: Pilot upflow GAK filtratie rwzi Hapert

Informatie

Sprekers

Minisymposium Deel 4: Pilot upflow GAK filtratie rwzi Hapert

Binnen het IPMV zijn verschillende technieken onderzocht voor de verwijdering van micro verontreinigingen. Naast poederkool en ozon biedt granulair kool goede mogelijkheden om micro verontreinigingen zoals medicijnresten met een hoog rendement te verwijderen. Qua kosten en duurzaamheid is upflow granulair koolfiltratie een interessant alternatief voor ozon of poederkool.

Scroll naar top