Praktijkvoorbeelden van verwijdering van PFAS en ontwikkeling van afzetroutes voor destructie (Symposium Deel 4)

Informatie

Sprekers

Praktijkvoorbeelden van verwijdering van PFAS en ontwikkeling van afzetroutes voor destructie (Symposium Deel 4)

De uitdaging voor verwijdering van PFAS is niet alleen een kwestie van concentreren d.m.v. absorptie of membraanfiltratie en het concentraat afvoeren. De behandeling van concentraatstromen, de afzetroute, destructie en de daarvoor benodigde logistiek zijn cruciaal om een totale oplossing te bieden. Nijhuis Saur Industries laat praktijkvoorbeelden zien en ontwikkeling van afzetroutes om deze uitdaging samen met u aan te gaan. Afwachten tot nieuwe regelgeving is geen optie, ontwikkeling en het creëren van afzetroutes kunnen wij niet alleen, alleen door samen te werken in de keten kunnen we deze uitdaging het hoofd bieden!

Scroll naar top