Realising the saving of drinking water intake by reuse of industrial production effluents. How does the Dutch market compare to Europe?

Informatie

Sprekers

Realising the saving of drinking water intake by reuse of industrial production effluents. How does the Dutch market compare to Europe?

De Nederlandse beschikbaarheid en kwaliteit van drinkwater staat onder druk. Het beleid van Drinkwaterbedrijven stuurt aan op besparen. De industrie is een van de stakeholders in het realiseren van de noodzakelijke toekomstige waterbesparing ambities. Water is een essentiële grondstof. Het toepassen van waterhergebruik is een van de methoden om de ambities te realiseren. Het aantal toepassingen voor waterhergebruik op de Nederlandse markt is relatief laag ten opzichte van andere landen.
De presentatie laat zien wat de internationale voorbeelden zijn van hergebruik binnen verschillende industriële sectoren. Ook het toepassen van RWZI effluent tot proceswater wordt behandeld. Wat zijn de factoren die deze ontwikkelingen op de Nederlandse markt tegenhouden? Wat zijn de actuele beperkingen voor het realiseren van de urgente waterbesparing?

Scroll naar top