REGAIN: Afvalwater als bron voor industrieel koel- & proceswater

Informatie

Sprekers

REGAIN: Afvalwater als bron voor industrieel koel- & proceswater

Op RWZI Garmerwolde wordt afvalwater van de stad Groningen gezuiverd. De RWZI loost het gezuiverde rioolwater (effluent) vervolgens via het Eemskanaal naar de Waddenzee. Binnen REGAIN evalueren we het gebruik van dit gezuiverde rioolwater als grondstof voor industrieel proceswater, ter vervanging van het gebruik van drinkwater. Het afvalwater van de stad Groningen is een leveringszekere bron, die zelfs in het droge jaar 2018 ruim 26,5 miljoen m3 water produceerde. Het effluent moet echter verder worden gezuiverd om de kwaliteit van het industriële proceswater te bereiken. Binnen REGAIN onderzoeken we drie geavanceerde watertechnologieën om medicijnresten uit het gezuiverde rioolwater te verwijderen als eerste behandelstap.  

Scroll naar top