Regenwater de Hernieuwbare Waterbron (Symposium Deel 3)

Informatie

Sprekers

Regenwater de Hernieuwbare Waterbron (Symposium Deel 3)

Op steeds meer plaatsen staat de lokale drinkwaterinfrastructuur en beschikbaarheid onder druk. Oppervlaktewatergebieden worden bedreigd door klimaatverandering. En de zandgronden verdrogen in snel tempo. Het vinden van een duurzame waterbron wordt steeds meer en uitdaging voor zowel drinkwatermaatschappijen als bedrijven.
Ondergrondse wateropslag biedt mogelijkheden. Overtollig regenwater wordt gedurende het regenseizoen opgevangen en ondergronds opgeslagen. Deze ondergrondse waterbank biedt de mogelijkheid om gedurende het zomerseizoen het water in te zetten als gietwater voor telers, koeling voor datacenters of als proceswater in de industrie. Deze manier van watervoorziening ontlast niet alleen het drinkwaternet maar verhoogd tevens de beschikbaarheid voor de industrie.
Wat zijn de mogelijkheden en uitdagingen om een dergelijke hernieuwbare waterbron te ontwikkelen.

Scroll naar top