Safety factor helpt bij risico-gestuurd asset management pers- en drinkwaterleidingen

Informatie

Sprekers

Safety factor helpt bij risico-gestuurd asset management pers- en drinkwaterleidingen

Het interpreteren van leidingconditiedata is complex en kan niet zonder omgevingsfactoren gezien worden. In samenwerking met KWR heeft Acquaint een standaard ontwikkeld om conditiedata om te zetten in een faalkans. Deze safety factor vergelijkt de theoretische buissterkte op basis van de inspectie met de krachten die erop worden uitgevoerd en wordt nu standaard inzichtelijk gemaakt in het online inspectie dashboard.  De safety factor helpt asset managers van drinkwaterbedrijven, waterschappen en gemeentes om investeringsbeslissingen te nemen na het uitvoeren van een inline inspectie.

Scroll naar top