Samen herstellen we de lokale waterkringloop

Informatie

Sprekers

Samen herstellen we de lokale waterkringloop

De blauwgroene infrastructuur wordt steeds belangrijker, vooral in het licht van de gevolgen van klimaatverandering. Tijdens extreme regenval heeft de bestaande infrastructuur vaak moeite om grote hoeveelheden water op te vangen en af te voeren. Dit kan leiden tot wateroverlast, waardoor ook nog eens een aanzienlijke vervuiling ontstaat. Aan de andere kant is er tijdens warme perioden gebrek aan water in de natuurlijke watercyclus, omdat regenwater dat gevallen is allang is geïnfiltreerd of verdampt. Samen met jou gaan we kijken of je regenwater kunt gebruiken voor het behoud van stedelijk groen voordat je het gaat infiltreren of afvoeren.

Scroll naar top