Smart Sustainability – de kracht van AI en IoT-technologie benutten

Informatie

Sprekers

Smart Sustainability – de kracht van AI en IoT-technologie benutten

Met datagestuurde technologie worden organisaties in staat gesteld om gegevens te combineren met AI-inzichten zodat ze hun activiteiten beter kunnen beheren, optimaliseren en om te voldoen aan de behoeften van de huidige en toekomstige generaties. De IBM Maximo Application Suite combineert verschillende data/informatiebronnen van Internet of Things (IoT)-sensoren, SCADA-systemen (Supervisory Control and Data Acquisition) en Visuele Inspectiegegevens en past Artificial Iitelligence toe om afwijkingen in bv. leidingen of pompen te detecteren en vervolgens de juiste acties te ondernemen.

Scroll naar top