Toekomstbestendige Drinkwatervoorziening: Lessen van Bonaire’s 2040 Masterplan

Informatie

Sprekers

Toekomstbestendige Drinkwatervoorziening: Lessen van Bonaire’s 2040 Masterplan

Dit voorbeeld van Bonaire, waar Royal HaskoningDHV en de lokale nutsvoorziening WEB samenwerken aan een masterplan voor 2040, toont het belang van vooruitplannen voor drinkwaterbedrijven wereldwijd. In de context van snelle bevolkingsgroei en toenemende vraag, biedt het plan inzicht in het managen van capaciteit en het verduurzamen van de watervoorziening. Door focus op digitalisering, asset management, en klantbetrokkenheid, biedt de aanpak belangrijke inzichten voor drinkwaterbedrijven in andere regio’s rond het veiligstellen van de waterbevoorrading te midden van uitdagingen zoals klimaatverandering en vervuiling. Een flexibel en sterk voorbeeld dat essentiële strategieën biedt voor de toekomst.

Scroll naar top