Verbeterde slibbezinkbaarheid met inDENSE®, resultaten onderzoek RWZI Terneuzen

Informatie

Sprekers

Verbeterde slibbezinkbaarheid met inDENSE®, resultaten onderzoek RWZI Terneuzen

De InDENSE-technologie, geïmplementeerd bij RWZI Terneuzen door Waterschap Scheldestromen in samenwerking met Sweco en Logisticon, verhoogt de capaciteit van waterzuiveringsinstallaties aanzienlijk zonder kostbare nieuwe constructies. Het verbetert de slibbezinkbaarheid aanzienlijk, en daarmee de waterkwaliteit en verlaagt de operationele kosten en CO2-uitstoot. Deze innovatie ondersteunt de transitie naar strengere milieunormen en duurzame waterbehandeling in Nederland, en dient als een model voor kostenbesparende en milieuvriendelijke waterzuiveringsoplossingen.

Scroll naar top