Vergelijking van verschillende meettechnieken om chloor residuen te meten

Informatie

Sprekers

Vergelijking van verschillende meettechnieken om chloor residuen te meten

In de presentatie wordt eerst (drink) water disinfectie uitgelegd, volgend op de verschillende meettechnieken voor het meten van chloor (elektrochemische sensoren t.o.v. DPD metingen) met elkaar vergeleken en de voor een nadelen worden benoemd. Ondersteund door grafieken met data van veld testen uit case studies, wordt in de presentatie toegelicht wat deze verschillen zijn en wanneer welke techniek het beste past bij de omstandigheden. Hierin komt ook de uitdaging van meten van chloorresiduen naar voren, en daarbij de verschillen in reactietijd. Tevens uitleg over het beschermen van omgekeerde osmose membranen tegen chloor beschadiging. (dit is een volledig technische presentatie, niet commercieel).

Scroll naar top