Wat betekent de Europese richtlijn behandeling afvalwater voor uw werk in de gemeente?

Informatie

Sprekers

Wat betekent de Europese richtlijn behandeling afvalwater voor uw werk in de gemeente?

Een herziene Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater (UWWTD) is in de maak. Wat gaat deze nieuwe richtlijn betekenen voor het stedelijk waterbeheer? Welke stappen zijn belangrijk om aan de nieuwe, strengere eisen te kunnen voldoen? Op verzoek van de VNG heeft Stichting RIONED wijzigingsvoorstellen gedaan om de nieuwe UWWTD aan te laten sluiten op de Nederlandse praktijk. Het is nu al duidelijk dat de UWWTD van waterschappen en van gemeenten een extra inspanning gaat vragen.

Scroll naar top