De noodzaak voor membraanechniek (Symposium Deel 1)

Informatie

Sprekers

De noodzaak voor membraanechniek (Symposium Deel 1)

Door de ontwikkelingen in het leveringsgebied van Oasen, maakt dit drinkwaterbedrijf de overstap van traditionele zuivering naar geavanceerde zuivering met de membraantechniek. Dit is een noodzakelijke keuze om de onberispelijke drinkwaterkwaliteit voor klanten in het Groene Hart te blijven garanderen. In deze presentatie wordt de keuze voor de membraantechniek nader toegelicht en in perspectief geplaatst en gewogen tegen het alternatief, namelijk niet doen.

Scroll naar top