Minisymposium Deel 2: Aantoonbaar verduurzamen

Informatie

Sprekers

Minisymposium Deel 2: Aantoonbaar verduurzamen

Klimaatneutrale en circulaire GWW in 2030, klimaatneutrale waterschappen in 2035, volledig circulair in 2050. Deze doelen geven ons de stip op de horizon. Maar zijn we eigenlijk op de goede weg en hoe blijven we op koers? Monitoring is één van de drie pijlers van de strategie Duurzaam Opdrachtgeverschap Waterschappen. Het doel van deze monitoring is om inzicht te krijgen en behouden in de wijze waarop en mate waarin de waterschappen de omslag maken naar klimaatneutraal en circulair werken. Hiervoor zijn diverse instrumenten beschikbaar. Grip krijgen op die monitoringsopgave kan best lastig zijn. In deze presentatie nemen we je mee in de monitoringsopgave en recent ontwikkelde infographic over de samenhang tussen de verschillende monitoringsinstrumenten. Na deze presentatie weet jij hoe je de data op orde krijgt en aantoonbaar kunt verduurzamen.

Scroll naar top