Concentreren op concentraat: hoe je meer water en grondstoffen kunt terugwinnen (Symposium Deel 2)

Informatie

Sprekers

Concentreren op concentraat: hoe je meer water en grondstoffen kunt terugwinnen (Symposium Deel 2)

Waterhergebruik gaat vaak samen met het vrijkomen van een geconcentreerde reststroom. Met bestaande technologie kan deze reststroom worden ontzout en kan er extra water worden hergebruikt, maar al snel wordt dit gelimiteerd door het te geconcentreerd raken van slecht oplosbare zouten in het concentraat. Deze slecht oplosbare zouten vormen dan een neerslag (scaling), waardoor verdere ontzouting onmogelijk wordt. Wij ontwikkelen innovatieve processchema’s waarin we dit probleem voorkomen. Bij het ontzouten concentreren we de componenten in de reststromen selectief, zodat we veel verder kunnen ontzouten zonder gelimiteerd te worden door scaling. Hierdoor kan meer water worden hergebruikt en is het mogelijk om de meer geconcentreerde componenten selectief terug te winnen.

Scroll naar top