CirTec B.V.

CirTec B.V.

Over ons

CirTec B.V. is wereldwijd actief op zowel communale als industriële markten en richt zich voornamelijk op de behandeling van (afval)water, drink- en proceswater, biosolids, slib en andere vloeistof- en gasstromen.

Scheiding en indikking van vaste en vloeibare stoffen behoren tot de kernactiviteiten. Met zowel bewezen als innovatieve technologie zijn wij in staat om voor een groot aantal milieuvraagstukken een passende oplossing te bieden. Hergebruik van afvalstoffen en nuttige inzet van laagwaardige energie staan hierin centraal.

Door onderzoek en samenwerking zoeken wij naar nieuwe wegen om bestaande problemen op duurzame en economische wijze op te lossen. Met onze uitgebreide ervaring en kennis van (biologische) zuiveringsprocessen kunnen wij u behulpzaam zijn bij het ontwerpen of upgraden van uw gehele zuiveringsproces.

Onze producten ondersteunen wij met service- en onderhoudscontracten, operationele ondersteuning en desgewenst met voorraadbeheer.

De technologieën/ apparatuur welke wij bieden aan de markt zijn onder meer de volgende:
Zeven en filtreren met inzet van
o de IntenSieve fijnzeef technologie (filtratie van m.n. influent stromen),
o trommelfilters (afvang van zwevende stof uit allerlei waterstromen)
o discfilters (effluent polishing).
Slibindikking en ontwatering met inzet van verschillende types bandindikkers en zeefbandpersen, aangepast aan de specifieke toepassing
GaLiCos en Crescendo, specifiek ontwikkeld voor
o het indikken van vloeistoffen,
o scrubben van (hete) gassen,
o strippen en koelen van vloeistoffen
o het terugwinnen van thermische energie.

Productnamen welke horen bij CirTec zijn de volgende:
– IntenSieve (fijnzeef technologie)
– Giotto Water (filtratie, indikking en ontwatering)
– GaLiCos en Crescendo

Nieuws

Vacatures

Contactinformatie

Stuur ons een bericht

Scroll naar top