Programma

Dinsdag 15 maart | 10:00 - 18:00 uur

Dinsdag 15 maart || Next Level | Congreszaal 2

Op 15 maart reiken we op de Aqua Nederland vakbeurs de ENVAQUA Inspiratie award uit aan de ‘beste werkgever’. Talent is van vitaal belang voor de toekomst van de Nederlandse water- en milieutechnologiesector. Niet alleen jonge mensen van MBO, HBO of WO niveau, maar ook techneuten die vanuit andere technische sectoren een nieuwe werkomgeving zoeken. Als schone en duurzame sector zijn wij het aantrekkelijke en toekomstbestendige alternatief voor mensen die nu bij bedrijven werken rondom het verwerken van fossiele brandstoffen.

De Inspiratie Award ‘Beste Werkgever’ is voor water- of milieutechnologiebedrijf dat talent weet aan te trekken en te behouden. Hoe inspireer je je medewerkers en beloon je talent? Hoe verbinden we toekomstig talent met het juiste bedrijf? Waar bevindt zich talent en hoe wekken we hun interesse?
Met de Inspiratie Award ‘Grootste Talent’ spelen wij in op het verbeteren van de zichtbaarheid van de water- en technologiesector als aantrekkelijke werkgever. 

De jury bestaat uit Stefanie Stubbé, water engineer & business case developer bij Royal HaskoningDHV, Jeroen Rijnhart, directeur Centre of expertise watertechnology en Onno de Vreede, programmadirecteur Human capital Topsector water & maritiem.

Het programma ziet er als volgt uit:

 • 15.30 uur Welkom door Ignaz Worm – directeur ENVAQUA en Stefanie Stubbé, winnares ENVAQUA Inspiratie award ‘Grootste Talent’ 2021.
 • 15.35 uur Voorstellen van de juryleden
 • 15.40 uur Presentatie van Onno de Vreede
 • 15.55 uur Presentatie van Jeroen Rijnhart
 • 16.10 uur De genomineerden voor Beste Werkgever
 • 16.25 uur Presentatie Carolien van Blitterswijk van FME over goed werkgeverschap
 • 16.50 uur Pauze
 • 17.00 uur Bekendmaking prijswinnaars
 • 17.05 uur Borrel op de Aqualounge
 • 17.30 uur Eind programma

Dinsdag 15 maart || Next Level | Watertheater - Proceswater Dinsdag

Spreker: Kasper Kusters, Specialist Cooling Water

Bedrijf: H2O Biofouling Solutions B.V. 

Omschrijving: Voor koeling van processen wordt meestal oppervlaktewater gebruikt. Het koelwater bevat een diversiteit aan organismen die het koelwatersysteem vervuilen en dit kan operationele problemen opleveren. Daarnaast stimuleert een vervuild koelwatersysteem de vermeerdering van Legionella en andere pathogenen. Met een (online) biologische meetmethode kunnen deze risico’s eenvoudiger beheerst worden.

Interessant voor: Industrie met koelwater systeem, desalination, industrieën met koeltorens, Operators, Plant managers, Plant chemist

Spreker: Sandor Peper, Sales Manager

Bedrijf: RWB Water

Omschrijving: RWB neemt u mee in een duurzame, chemievrije en waterbesparende koelwaterbehandelingsmethode, waarbij problemen als kalkafzetting, corrosie, microbiologische groei en legionella voorkomen worden.

Interessant voor: Alle industrieën, Energie Centrales, Dienstverlenende bedrijven op gebied van Onderhoud & Beheer, Utiliteitsbouw, Ziekenhuizen

Spreker: Alfons Koelen, Development & Innovation

Bedrijf: DJP De Hoop 

Omschrijving: Oplopende druk op het grondwaterpeil in Eerbeek bood een kans voor een samenwerking tussen papierfabriek DJP De Hoop en de industriële waterzuivering Industriewater Eerbeek. Na zuivering wordt water retour gestuurd. Welke factoren speelden mee in de case? Hoe worden de gecreëerde stromen circulair benut en de veiligheid van het water behouden?

Interessant voor: Waterverbruikende industrie, Industriële sector, Consultancy, Waterschappen

Spreker: Johan Blom, Consultant Water

Bedrijf: TAUW 

Omschrijving: Rijkswaterstaat is nu anderhalf jaar bezig om ongeveer 100 watervergunningen van de meest risicovolle industriële lozingen te bezien en -indien nodig- te herzien. TAUW ondersteunt Rijkswaterstaat hierbij samen met Witteveen+Bos en Royal HaskoningDHV. In deze lezing wordt ingegaan op de aanleiding voor deze inhaalslag en de aanpak die hierbij wordt gehanteerd.

Interessant voor: Industriële bedrijven die afvalwater lozen

Spreker: Otto Schepers & Bas van Eijk

Bedrijf: Evides Industriewater

Omschrijving: We nemen u mee langs “de weg van het water”, voor, tijdens en na het gebruik in industriële processen op basis van praktijk cases. Voor elke stap lichten we onze aanpak, uitdagingen en oplossing toe. Van waterbron tot demiproductie en van afvalwaterzuivering tot hergebruik.

Interessant voor: Industriële bedrijven (chemie, petrochemie), Energieproductiebedrijven, Voedselverwerkende bedrijven, Water intensieve bedrijven, Functies: Assetmanagers, Productiemanagers, Operationeel verantwoordelijke, Inkopers, Contractmanagers (energie & water)

Spreker: Jan-Willem Meisen, Accountmanager Legionella & drinkwater

Bedrijf: Van Remmen UV-Technology

Omschrijving: De oude BRL14010-01 bestrijding Legionella, schreef filtratie bij UV behandeling voor. Van Remmen, i.s.m. KWR, betwijfelde of dit de beste optie was. 1 Micron voorfilters zijn ideale groeilocaties en bij verkeerd beheer een bacteriologisch risico. De vernieuwde BRL en gevalideerde UV poortwachter, zonder voorfilter, doden Legionella efficiënt.

Interessant voor: Locatiebeheer, biologische veiligheid, preventief Legionellabeheer, point-of-entry, poortwachter, Legionellabeheer in prioritair en zorgplichtige locaties; koeltorens.

Sprekers: Wim de Jong, Directeur Asset Management, WZA/CWD | Olaf Durlinger, Productmanager Verdygo, Waterschapsbedrijf Limburg | Peter van der Pijl, Senior consultant Technologie, WZA/TAUW

Moderator: Mike van Boldrik, WZA/TAUW

Bedrijven: Waterschapsbedrijf Limburg & De Water Zuiveringen Alliantie (Mobilis, Croonwolter&Dros, TAUW, Sweco, RWBwater)

Omschrijving: Waterschapsbedrijf Limburg heeft een modulair bouwconcept ‘Verdygo’ gelanceerd voor afvalwaterbehandeling. Van concept, 10 jaar geleden, naar nu heeft dit geleid tot een bewezen modulaire, duurzame AWZI die ook nog sneller ontworpen en gebouwd is. Meer weten wat dat voor jouw organisatie kan betekenen? Kom naar de lezing om 13 uur!

Interessant voor: Afvalwater, waterschappen, operators en beheerders, management, technologen, adviseurs, aannemers

Spreker: Heleen Niele, Watertechnoloog

Bedrijf: TAUW

Moderator: Mike van Boldrik, TAUW

Omschrijving: Lachgas is een zeer sterk broeikasgas, wel 265 keer zo sterk als CO2. Tijdens het zuiveringsproces wordt lachgas geëmitteerd. Over het ontstaan en het voorkomen ervan is nog veel onduidelijk. Met machine learning kunnen we vaststellen welke omstandigheden en sensoren belangrijk zijn en met een zelflerend model hoe we deze emissies kunnen verminderen.

Interessant voor: Waterschappen, Afvalwater, Beleidmakers, Technologen, Adviseurs duurzaamheid (broeikasgassen)

Dinsdag 15 maart || Next Level | Stedelijk Watertheater

Spreker: Peter Withagen, Manager Watermarkt

Bedrijf: Waterschap Brabantse Delta & Croonwolter&dros

Omschrijving: Waterschap Brabantse Delta renoveerde de lange afvalwaterpersleiding van Moerdijk tot Bath in een uitdagend project. Croonwolter&dros realiseerde de centrale automatisering. Met stakeholdersessies en een variantenstudie werden bediening op afstand, real-time control, en dashboards voor de centrale regiekamer gerealiseerd.

Interessant voor: Waterschappen, Afvalwater, Management, Technologen, Automatisering

Spreker: Franjo Stakovic & Marco Pastoor,  Aanjagers van circulariteit

Bedrijf: Circospin B.V. 

Omschrijving: Bij renovatie van rioolgemalen belanden afgeschreven producten als afval bij een afvalverwerker en wordt het potentieel voor circulaire upcycling niet benut. Circospin biedt de circulaire ontzorging en voorziet in een verbeterde CO2 prestatie, reductie van virgin materiaalgebruik en een aanzienlijke financiële besparing.

Interessant voor: Rijkswaterstaat, Gemeenten, Waterschappen 

Spreker: Laurens Verberne, Eigenaar

Bedrijf: Rolapac

Omschrijving: Stedelijke gebieden krijgen steeds meer te maken met het ontstaan van drijflagen in rioolgemalen. Hierbij klonteren oa vetten en doekjes aan elkaar. Dit veroorzaakt hoge reinigingskosten en ongewenste arbeidsomstandigheden. De Rolapac drijflaagverwijderaar kan de oplossing zijn voor schoonmaakreductie en een duurzamer onderhoud.

Interessant voor: Rioleringsbeheerders, gemaalbeheerders, Adviseurs beheer en infra stedelijke gebieden, Asset Managers. Rioleringsdeskundigen en andere riolerings geïnteresseerden

Spreker: Sebastian Luimes, Business Unit Manager

Bedrijf: IKT Nederland

Omschrijving:  Rioolrenovatietechnieken voor vrijverval riolering worden al jaren veelvuldig toegepast en er is hier al veel over bekend. Het renoveren van drukriolering is echter een stuk minder bekend, hoewel ook hier meerdere technieken voor worden aangeboden op de markt. Met een vergelijkende warentest onderzoekt het IKT welke technieken er beschikbaar zijn op de markt, hoe geschikt deze technieken zijn voor het renoveren van drukriolering en hoe deze technieken zich tot elkaar verhouden.

Spreker: Wilrik Kok, CFO en medeoprichter

Bedrijf: FieldFactors

Omschrijving: Bij FieldFactors zien we regenwater als een waardevolle grondstof. Onze innovatie BlueBloqs maakt het mogelijk om grote hoeveelheden regenwater op te slaan, om het vervolgens te kunnen gebruiken als alternatief voor drinkwater. Er liggen veel mogelijkheden die tot op heden nog niet worden benut. Zo heeft de vergroening van onze steden in droge periodes veel water nodig, en wordt bijvoorbeeld voor schoonmaakwater nog steeds vaak drinkwater gebruikt.

BlueBloqs zet gezuiverd regenwater van hoge kwaliteit in als alternatieve bron om zo drinkwatergebruik te verminderen. Op een compacte en groene manier, zodat het goed past in gebiedsontwikkeling.

In de presentatie laten we via een praktisch toepasbaar stappenplan en een aantal praktijkvoorbeelden uit Rotterdam, Den Haag en Madrid zien we hoe we stedelijk waterbeheer circulair kunnen maken. 

Woensdag 16 maart | 10:00 - 18:00 uur

Woensdag 16 maart || Next Level | Congreszaal 1

Graag verwijzen wij u naar de pagina van Deltares voor meer informatie over de CAPWAT- bijeenkomst en de registratiemogelijkheid.

Energie- en Grondstoffenfabriek verzorgt een inspiratiesessie over de herwinning van grondstoffen’. Na afloop is er netwerkmoment voor de deelnemers, zodat er onder het genot van een hapje en drankje bijgepraat kan worden over de inspirerende onderwerpen. Bijzonder interessant voor beleidsmakers en specialisten uit de watersector. 

 

Het programma is als volgt:

 • 14.30 uur inloop Congreszaal 1 ‘Next Level’.
 • Introductie en welkom door Shane Kleyhorst, EFGF.
 • Hoe kunnen de waterschappen bijdragen aan het reduceren van de CO2 uitstoot? Jouke Boorsma (EFGF, AquaMinerals).
 • Pitch: Een nieuwe fijnzeef-technologie dient zich aan. Wordt de ICABUS een ‘game changer’ voor de winning van cellulose uit afvalwater? ICABUS, Frans Durieux.
 • Pitch: Productie van bio-bitumen uit organische reststromen waaronder zuiveringsslib. Onder druk en temperatuur en een extraproces wordt bio-bitumen geproduceerd, door Bintell.
 • Pitch: Eigen biomassa opwerken naar actief kool en inzetten in het verwijderen van medicijnresten uit het afvalwater, door P4S.
 • Q&A onder leiding van Shane Kleyhorst.
 • 15.45 uur netwerkborrel in de Foyer, nabij Congreszaal 1.

Woensdag 16 maart || Next Level | Watertheater - Waterschap Woensdag

Spreker: Coos Wessels, Algemeen directeur

Bedrijf: CirTec B.V. 

Omschrijving: Rioolwater is een waardevolle bron voor grondstoffen. Voor het terugwinnen van cellulose (toiletpapier) hebben we het over een potentie van 4 milj. ton in Europa. Bedenk hoeveel bomen niet gekapt hoeven te worden als we deze cellulose gewoon nog eens gebruiken! In deze presentatie meer over de (on)mogelijkheden van het oogsten van (deze) vezels.

Interessant voor: Interessant voor waterschappen (procestechnologen, beleidsmakers en innovatiedeskundigen). Ook voor de industrie met mogelijkheden voor gebruik van de gewonnen vezels is dit interessant (chemische industrie, asfaltindustrie, bouwindustrie, papierindustrie, etc.). De industrie geïnteresseerd in afvang van zwevende stof uit (afval)water om (lozings)kosten te besparen en/of hergebruik van de afgevangen materialen mogelijk te maken.

Spreker: Roy Weening, Digital Transformation Consultant & Nienke Vergeer, iIoT Innovator

Bedrijf: Siemens Nederland, Digital Industries 

Omschrijving: Samen versnellen we de digitale transformatie van de waterindustrie. Wat kunnen we leren van het verleden en andere industrieën?

Interessant voor: Innovators bij waterschappen, drinkwaterbedrijven en dijkgraven

Spreker: Tonke van de Pol, Procestechnoloog

Bedrijf: ELIQUO Water & Energy 

Omschrijving: Bij de ontwatering van vergist slib vinden veel ongewenste methaanemissies plaats. De Elovac®-technologie demonstreert in de praktijk dat met ontgassing van vergist slib de methaanemissie wordt verminderd, de biogas opbrengst wordt verhoogd en de slibontwatering wordt verbeterd.

Interessant voor

Spreker: Bert Geraats, Technology Manager

Bedrijf: ELIQUO Water & Energy 

Omschrijving: KRW eisen en verwijdering van medicijnresten geeft uitdagende opgaven voor de behandeling van afvalwater. Een blik op innovatieve mogelijkheden om hier in Nederland invulling aan te geven, met ervaringen uit het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Interessant voor: Waterschappen, Consultants, Behandeling afvalwater

Sprekers: Wim de Jong, Directeur Asset Management, WZA/CWD | Olaf Durlinger, Productmanager Verdygo, Waterschapsbedrijf Limburg | Peter van der Pijl, Senior consultant Technologie, WZA/TAUW

Moderator: Mike van Boldrik, WZA/TAUW

Bedrijven: Waterschapsbedrijf Limburg & De Water Zuiveringen Alliantie (Mobilis, Croonwolter&Dros, TAUW, Sweco, RWBwater)

Omschrijving: Waterschapsbedrijf Limburg heeft een modulair bouwconcept ‘Verdygo’ gelanceerd voor afvalwaterbehandeling. Van concept, 10 jaar geleden, naar nu heeft dit geleid tot een bewezen modulaire, duurzame RWZI die ook nog sneller ontworpen en gebouwd is. Meer weten wat dat voor jouw organisatie kan betekenen? Kom naar de lezing om 13 uur!

Interessant voor: Afvalwater, waterschappen, operators en beheerders, management, technologen, adviseurs, aannemers

Spreker: Heleen Niele, Watertechnoloog

Bedrijf: TAUW

Moderator: Mike van Boldrik, TAUW

Omschrijving: Lachgas is een zeer sterk broeikasgas, wel 265 keer zo sterk als CO2. Tijdens het zuiveringsproces wordt lachgas geëmitteerd. Over het ontstaan en het voorkomen ervan is nog veel onduidelijk. Met machine learning kunnen we vaststellen welke omstandigheden en sensoren belangrijk zijn en met een zelflerend model hoe we deze emissies kunnen verminderen.

Interessant voor: Waterschappen, Afvalwater, Beleidmakers, Technologen, Adviseurs duurzaamheid (broeikasgassen)

Spreker: Lucien Vogels, Projectmanager Bouwen & Peter Withagen, Manager Watermarkt

Bedrijf: Waterschap Brabantse Delta & Croonwolter&dros

Moderator: Mike van Boldrik, WZA/TAUW

Omschrijving: Waterschap Brabantse Delta renoveerde de lange afvalwaterpersleiding van Moerdijk tot Bath in een uitdagend project. Croonwolter&dros realiseerde de centrale automatisering. Met stakeholdersessies en een variantenstudie werden bediening op afstand, real-time control, en dashboards voor de centrale regiekamer gerealiseerd.

Interessant voor: Waterschappen, Afvalwater, Management, Technologen, Automatisering

Woensdag 16 maart || Next Level | Stedelijk Watertheater

Spreker: Fred Prins, Adviseur

Bedrijf: GEP Watermanagement

Omschrijving: Gebruik je regenwater voor wc spoeling en gebruik de energie uit je regenwater voor verwarming en koeling.

Interessant voor: Adviseurs, architecten, ingenieursbureaus

Spreker: Robert van Roijen, Programma Manager

Bedrijf: VPdelta / TU Delft 

Omschrijving: We staan voor een enorme uitdaging. Door het veranderende klimaat moet we onze steden en dorpen op een klimaatadaptieve manier inrichten. Er zijn veel innovaties die daarbij kunnen helpen, maar toch zie dat deze weinig worden toegepast. Waar lopen we tegen aan en wat zijn de ervaringen? Wat zijn de voorbeelden waar het wel lukt?

Interessant voor: Beleidsmedewerkers (lokale) overheden, ondernemers, aannemers, ontwikkelaars

Spreker: Joost Brouwer, Initiatiefnemer

Bedrijf: De Waterbank 

Omschrijving: De Waterbank is HET verbindingsplatform voor vraag en aanbod van restwater. Door slim het hele jaar met water om te gaan wil de Waterbank miljoenen liters restwater gebruiken. Door vraag en aanbod van restwater te verbinden draagt de Waterbank eraan bij om de Nederlandse waterbalans terug in evenwicht te brengen. De verbinding wordt gemaakt op het gebied van kwaliteit, kwantiteit, tijd en locatie en vindt plaats tussen publieke en private partijen. Door deze verbinding te maken zal de druk op bestaande bronnen afnemen en zelfs de mogelijkheid hebben om aan te vullen. Daarnaast maakt de Waterbank de maatschappij ervan bewust wat de waarde van water is. Dit komt naar voren door unieke verhalen wat terug te lezen is op het platform.

Interessant voor: Drinkwaterpartijen, waterschappen, provincies, gemeentes, groenbeheerders, productiebedrijven,
recreatieparken, golfbanen en landbouwers. 

Spreker: Tom Nagtegaal, Adviseur/Projectmanager

Bedrijf: Cicom & Copier 

Omschrijving: Afkoppelen is standaard bij Nieuwbouw en Groot-onderhoudsprojecten. Daar mag dit ‘meeliften’ enorm veel geld kosten. Waar niks staat gepland gebeurt niks. Het regenwater zal daar naar het gemengd stelsel blijven lopen. Juist daar ligt veel meer resultaat voor minder geld! Tijd voor een eigen FCL/ECL.

Interessant voor: Rioolbeheerders, klimaatadviseurs, portefeuillehouders klimaatadaptie

Spreker: Joost de Haan, Directeur & Robert Kramps, Systemisch Strateeg

Bedrijf: WaterWindow

Omschrijving: Om onze steden ook in de toekomst gezond te houden moeten we ze eerst gezond maken. Met de opgaven van vandaag valt dat niet mee. Als professional lever jij een onmisbare bijdrage, maar je weet dat een gezonde stad om meer vraagt dan dat wat jij kan bijdragen. Samenwerken is echter niet altijd vanzelfsprekend.
In deze workshop breng je samen met betrokken professionals de verborgen mechanismen in beeld die integrale samenwerking in de weg staan.

Interessant voor: Professionals die de totstandkoming van een gezonde stad en leefomgeving een stap dichterbij willen brengen maar het gevoel hebben dat zij daar onvoldoende grip op kunnen krijgen.

Spreker: Petra Holzhaus en Jan Vreeburg

Bedrijf: KWR Water

Omschrijving: In stedelijk waterbeheer is het scheiden van waterstromen van groot belang voor het effectief en efficiënt inzetten daarvan voor hergebruik: Hou de onregelmatige en soms hele grote regenwaterstroom zo schoon mogelijk om maximaal opslag en hergebruik te faciliteren.  Hou de goed voorspelbare, regelmatige en kleine afvalwater stroom zo vuil mogelijk om terugwinning van grondstoffen zoals fosfaat en andere nutriënten te maximaliseren. Inzameling en transport van de afvalwaterstroom is van oudsher een ambachtelijke activiteit die met wetenschappelijke aanpak sterk verbeterd kan worden. Gedemonstreerd zal worden hoe een intrinsiek veilig systeem voor centrale inzameling van huishoudelijk afvalwater veel beter zal werken dan het conventionele systeem van grote leidingen, inspectieputten en een enorm ondergronds ruimtebeslag. Niet alleen de investeringskosten voor een dergelijk systeem zijn tot 50% lager, maar ook de zo ingezamelde afvalwaterstroom is beter, efficiënter en goedkoper te behandelen. Voor nieuwbouwsituaties is het eenvoudig als geheel toe te passen, maar omdat dit vernieuwde systeem goed werkt in combinatie met het conventionele systeem, kan het totale stedelijke inzamelsysteem stap voor stap worden aangepakt.

Woensdag 16 maart || Next Level | A.202 - Aqua Lounge - ENVAQUA, Water Alliance & NWP

Benieuwd naar de nieuwste Nederlandse watertechnolgie innovaties van 2022? Kom dan op woensdag 16 maart luisteren naar de WIS Award innovatie pitches tijdens de Innovatieborrel op de Aqua Business Lounge. Nadien is er gelegenheid vragen te stellen aan de pitchers onder het genot van een hapje en drankje.

 

Over de WIS Award
De ondernemers zijn allemaal genomineerd voor de Water Alliance Innovation & Stimulation Award 2022 (WIS). Om het jaar daagt Water Alliance innovatieve ondernemers binnen de watertechnologiesector uit om hun meest innovatieve product te presenteren voor de prestigieuze Water Alliance Innovation & Stimulation Award. Deelnemers staan niet alleen langdurig in de schijnwerpers, ze maken ook kans op de hoofdprijs: een marketing ondersteuningspakket ter waarde van ruim € 10.000 euro om nieuwe groei te stimuleren. De Innovatiepitches tijdens de Aqua Nederland is onderdeel van de competitie.

Donderdag 17 maart | 10:00 - 18:00 uur

Donderdag 17 maart || Next Level | Congreszaal 1

Meer informatie volgt snel!

Donderdag 17 maart || Next Level | Foyer

Platform Dio tovert ‘Next Level’ tijdens Aqua Nederland om tot demonstratieruimte voor Digitale projectvoorbereiding & -uitvoering. Samen met collega’s gaat u de nieuwste digitale hulpmiddelen uitproberen die u morgen direct kunt toepassen.

Wat kunt u verwachten?

 • 11 bedrijven laten u de nieuwste digitale oplossingen voor uw projecten zien.
 • Ga zelf aan de slag met hulpmiddelen in praktijk demonstraties.
 • Ontmoet de ontwikkelaars en collega’s en praat na bij de DIO borrel.

Interessant voor: Drinkwaterbedrijven,  Waterschappen en gemeenten

Wilt u de bijeenkomst bezoeken? Meld u zich dan aan via deze link of stuur een mailtje naar: ikdoemee@platformdio.nl

Donderdag 17 maart || Next Level | Watertheater - Drinkwater Donderdag

Het opwarmen van water kost 75 maal meer energie dan het produceren, leveren en afvoeren van drinkwater. Nederland heeft een nationaal klimaatakkoord en heeft de Parijse klimaatakkoorden ondertekend. We willen en moeten als land minder fossiele brandstoffen gebruiken en een goede manier om dat te doen is minder energie verbruiken.

Dat opwarmen van water in huis doen we niet voor niets. Als water gedurende een bepaalde tijd 60 graden heeft bereikt, is de kans dat er nog Legionella in voorkomt acceptabel klein geworden. Bij ENVAQUA staat volksgezondheid op plaats 1, 2 en 3, dus met de doelstelling van het verwarmen van water zijn we het eens. Maar wij denken ook dat het mogelijk is om water minder hoog te verwarmen zonder concessies te doen aan de volksgezondheid. Door UV licht toe te passen, koper-zilver ionisatie, door membranen toe te passen of ozon toe te passen en op andere manieren. Komt wel goed uit, want de Nederlandse verwarmingsindustrie is helemaal niet zeker of het technisch überhaupt mogelijk is altijd en overal het water op 60 graden te brengen en houden, los van de energetische implicaties. Tegelijkertijd willen de verwarming experts zeker weten dat de extra complexiteit van nieuwe technologie dan wel haalbaar is.

 

Georganiseerd door ENVAQUA en de Nederlandse verwarmingsindustrie (NVI). De experts van beide organisaties bundelen hun krachten en kennis om tot een gezamenlijk standpunt te komen om maximale energiebesparing te realiseren zonder concessies te doen aan de volksgezondheid.

 

Spreker: Edwin van der Veer, Projectleider Watertechnologie en BIM-manager 

Bedrijf: Sweco Nederland

Omschrijving: Het is een welbesproken onderwerp bij de meeste Drinkwaterbedrijven in Nederland: BIM. “Het komt op ons af” en “we moeten er wat mee” horen wij vaak in de gesprekken met drinkwaterbedrijven, gevolgd door de beruchte: “Ja, maar hoe dan?”. Terwijl ontwerpend en bouwend Nederland inmiddels bekend is met BIM in deze eerste fases van de levenscyclus van assets, zitten de drinkwaterbedrijven met een opgaaf in de langste levenscyclus. “Wat te doen met al die (3D) informatie die op ons af komt?” Met deze praktische toelichting op wat BIM in de beheerfase te leveren heeft laten wij zien dat BIM een fenomeen is om te omarmen. Door slim om te gaan met een geteste en bewezen systeem in combinatie met het relatief nieuwe BIM geven wij praktische invulling aan BIM in de beheerfase.

Interessant voor: Beheerders, assetmanagers, informatiemanagers en digitaliseringsfanaten

Spreker: Joost Brouwer, Initiatiefnemer

Bedrijf: De Waterbank 

Omschrijving: De Waterbank is HET verbindingsplatform voor vraag en aanbod van restwater. Door slim het hele jaar met water om te gaan wil de Waterbank miljoenen liters restwater gebruiken. Door vraag en aanbod van restwater te verbinden draagt de Waterbank eraan bij om de Nederlandse waterbalans terug in evenwicht te brengen. De verbinding wordt gemaakt op het gebied van kwaliteit, kwantiteit, tijd en locatie en vindt plaats tussen publieke en private partijen. Door deze verbinding te maken zal de druk op bestaande bronnen afnemen en zelfs de mogelijkheid hebben om aan te vullen. Daarnaast maakt de Waterbank de maatschappij ervan bewust wat de waarde van water is. Dit komt naar voren door unieke verhalen wat terug te lezen is op het platform.

Interessant voor: Drinkwaterpartijen, waterschappen, provincies, gemeentes, groenbeheerders, productiebedrijven,
recreatieparken, golfbanen en landbouwers. 

Spreker: Ruben Wentink, Strategisch omgevingsmanager zuinig en bewust drinkwatergebruik en Klimaat adaptatie

Bedrijf: Dunea

Omschrijving: Toen drinkwater nog vanzelfsprekend was! Die tijd is voorbij, waar droge voeten en water uit de kraan de gewoonste zaak van de wereld waren vragen drinkwaterbedrijven in NL om zuinig en bewust om te gaan met drinkwater. Wat zijn de uitdagingen en wat kunnen wij en wat kan jij eraan doen? Voorbeelden uit de praktijk, ontwikkeling toolbox en hoe ver mogen we gaan?

Interessant voor: Gemeentes, ontwikkelaars, installateurs, adviseurs

Spreker: Kaspar Groot Kormelinck, RD Coördinator & AOP specialist

Bedrijf: Van Remmen UV-Technology

Omschrijving: Veel ecologische problemen correleren met medicijnresten, pesticiden en cosmetica die via ons water het milieu in vloeien. Nieuwe problemen vragen nieuwe oplossingen; UV-C licht en waterstofperoxide met gepatenteerde reactoren; Advanox™. Niet scheiden of adsorberen, maar permanent oxideren. Wij laten zien wat het kan, kost en oplevert.

Interessant voor: drinkwater, afvalwater, microverontreinigingen, pesticiden, antibioticaresistentie, medicijnresten, waterbeheer, ecologische impact, volksgezondheid, oppervlakte water, waterkwaliteit, circulariteit

Spreker: Rudy Dijkstra, Co-founder en CEO

Bedrijf: Acquaint

Omschrijving: Leidingeigenaren wereldwijd staan op dit moment voor een grote uitdaging. Leidingen worden ouder en kunnen na verloop van tijd falen. Daarbij wordt de drinkwatervoorziening telkens kritieker, water wordt schaars, óók in Nederland.

Vragen die aan bod zullen komen zijn bijvoorbeeld:

 • Hoe ga je als leidingeigenaar met deze uitdaging om?
 • Hoe bepaal je de risico’s?
 • Hoe kun je zo efficiënt mogelijk omgaan met je ondergrondse assets?
 • Hoe bepaal je wanneer je een leiding vervangt?
 • Hoe zorg je ervoor dat iedereen continu toegang blijft houden tot schoon drinkwater?
 • Hoe ga je met lekkages om?
 • Hoe handel je, reactief of proactief? Of beide?

Door slim gebruik te maken van verschillende databronnen werken we samen aan een toekomstbestendige drinkwatervoorziening.  

Interessant voor: Drinkwater en afvalwater sector

Donderdag 17 maart || Next Level | Stedelijk Watertheater

Spreker: Laurens Verberne, Eigenaar

Bedrijf: Rolapac

Omschrijving: Stedelijke gebieden krijgen steeds meer te maken met het ontstaan van drijflagen in rioolgemalen. Hierbij klonteren oa vetten en doekjes aan elkaar. Dit veroorzaakt hoge reinigingskosten en ongewenste arbeidsomstandigheden. De Rolapac drijflaagverwijderaar kan de oplossing zijn voor schoonmaakreductie en een duurzamer onderhoud.

Interessant voor: Rioleringsbeheerders, gemaalbeheerders, Adviseurs beheer en infra stedelijke gebieden, Asset Managers. Rioleringsdeskundigen en andere riolerings geïnteresseerden

Spreker: Franjo Stakovic & Marco Pastoor,  Aanjagers van circulariteit

Bedrijf: Circospin B.V. 

Omschrijving: Bij renovatie van rioolgemalen belanden afgeschreven producten als afval bij een afvalverwerker en wordt het potentieel voor circulaire upcycling niet benut. Circospin biedt de circulaire ontzorging en voorziet in een verbeterde CO2 prestatie, reductie van virgin materiaalgebruik en een aanzienlijke financiële besparing.

Interessant voor: Rijkswaterstaat, Gemeenten, Waterschappen 

Spreker: Joost de Haan, Directeur & Robert Kramps, Systemisch Strateeg

Bedrijf: WaterWindow

Omschrijving: Om onze steden ook in de toekomst gezond te houden moeten we ze eerst gezond maken. Met de opgaven van vandaag valt dat niet mee. Als professional lever jij een onmisbare bijdrage, maar je weet dat een gezonde stad om meer vraagt dan dat wat jij kan bijdragen. Samenwerken is echter niet altijd vanzelfsprekend.
In deze workshop breng je samen met betrokken professionals de verborgen mechanismen in beeld die integrale samenwerking in de weg staan.

Interessant voor: Professionals die de totstandkoming van een gezonde stad en leefomgeving een stap dichterbij willen brengen maar het gevoel hebben dat zij daar onvoldoende grip op kunnen krijgen.

Dinsdag 17 maart

Industriewater Dinsdag - kennistheater 2

Woensdag 18 maart

Waterschap Woensdag - kennistheater 2

Donderdag 19 maart

Drinkwater Donderdag - kennistheater 2
Overige kennissessie - congreszaal 1a
Overige kennissessie - congreszaal 2
Stedelijk Watertheater - kennistheater 1
Stedelijk Watertheater - kennistheater 1​
Stedelijk Watertheater - kennistheater 1​

10.30 – 12.30 uur| Bouwend Nederland: Toekomstbestendige en klimaatadaptieve ondergrondse infra bestaat uit de volgende sessies: 

 • 10.30 – 11.00 uur | Aline Boomstra-Mulder, MH Poly Consultants & Engineers: CROW400 en PFAS; de huidige ontwikkelingen
 • 11.00 – 11.30 uur | Hajo Heusinkveld Royal HaskoningDHV:  Snelle detectie waterleidingbreuk met Aquasuite BURST
 • 11.30 – 12.00 uur |  Van Tongeren: DSI methode; infiltratie hemelwater
 • 12.00 – 12.30 uur| Kabel en Leiding Overleg: Graafschade preventie
 
 • 13.00 – 14.00 uur| Gertjan Medema, KWR & Stowa: Het Cornonavirus & afvalwater
 •  14.30 – 17.00 | ENVAQUA & CEW: Inspiratie Award Programma

Fitterijdemonstraties

Ontdek wat vakmanschap inhoud tijdens de fitterijdemonstraties van de Nederlandse topteams van de waterbedrijven Waternet, Waterbedrijf Groningen en Vitens. Het is een vakbekwaamheidstest waarbij de teams zo snel mogelijk een 150 mm GN/C drinkwater distributieleiding onder druk aanboren, vervolgens de aansluitleiding koppelen aan een meteropstelling en deze doorverbinden naar een tapkraan. Op het moment dat er water uit de tapkraan komt is het over en wordt de tijd gestopt.

 

Iedere beursdag worden er vanaf 11:00 uur op het hele uur demonstraties gegeven in de beurshal

Festo Didactic

De kernprocessen van de waterkringloop en de procestechniek doorgronden? Met de leersystemen van Festo Didactic maak je het praktisch.

 

Het EDS® Water Management is een modulair opleidingssysteem waarmee de principes van drinkwaterwinning, watertransport en afvalwaterbehandeling worden uitgelegd. Het biedt een compacte inleiding tot meet-, besturings- en regeltechniek. Als winnaar van de Worlddidac Awards 2016 is het leersysteem EDS® Water Management een innovatieve kwalificatieoplossing die studenten uitgebreid voorbereidt op een carrière op het gebied van waterbeheer.

 

EduKit PA combineert industriële meettechniek, gesloten en open besturing voor drie basisparameters (niveau, debiet en druk) en leerscenario’s voor de automatisering (sensoren, PLC) op basis van continue processen. Het is ideaal voor kleine budgetten en beperkte ruimtes en als eerste kennismaking met meet- en regeltechniek. Het MPS ® PA-CWS is groter en meer praktijkgericht, het biedt naast niveau, debiet en druk ook de mogelijkheid een temperatuurregeling te maken.

Nieuw! Next Level

Met de nieuwe exclusieve beurshal van Evenementenhal Gorinchem, Next Level, is het mogelijk een uitgebreid kennisprogramma op te zetten. Met alle veranderingen in het klimaat en de gevolgen daarvan, kan Nederland niet anders dan maatregelen treffen. Dit wordt alleen een succes als krachten uit de watersector gebundeld worden. Tijdens Aqua Nederland 2023 faciliteren we de presentatiemogelijkheid en -ruimte voor diverse kennispartijen. Ook is Next Level ingericht voor  ingenieurs- en adviesbureaus, kennisinstellingen, opleiders en specifieke leveranciers gericht op klimaat om bezoekers kennis te laten maken met oplossingen en te adviseren.

Verbreding in waterthema’s

Tijdens Aqua Nederland Vakbeurs wordt wederom uitgebreid ingespeeld op actuele vraagstukken met betrekking tot de klimaatadaptieve stad en energieneutrale oplossingen. Daarnaast worden er een speciale kennisdagen ingericht voor de bezoekers van waterschappen, drinkwaterbedrijven, industrie en gemeenten.

 

Next Level is compleet ingericht voor advies, netwerken, innovaties en kennissessies gericht op actuele thema’s rondom de specialisaties Proceswater, Afvalwater, Drinkwater en Stedelijk Water & Rioolbeheer. Hierdoor is de bovenverdieping extra interessant voor beleidsmakers, projectontwikkelaars of adviseurs op dit gebied. Ontdek hoe u met krachtige nieuwe inzichten en kennis samen met de markt de uitdagingen aan kunt gaan.

Heeft u suggesties voor het Next Level programma voor Aqua Nederland 2023? Neem dan contact op met het team. Wie weet komt uw onderwerp aan bod of staat u zelf in de spotlight!

Schrijf u in voor de nieuwsbrief om als eerste op de hoogte te zijn van het nieuwe programma voor editie 2023.

Partners

Scroll naar top